Boeken lenen op school!

Sinds mei 2014 is onze school een samenwerking aangegaan met de Biblionet Drenthe.

Alle jeugdboeken zijn geïntegreerd in onze eigen collectie (en in die van OBS ’t Spectrum). Daarmee beschikt de school over een prachtige, altijd actuele collectie leesboeken die de kinderen op school én thuis kunnen lezen.

Lezen is één van de speerpunten van onze school omdat we ervan overtuigd zijn dat als een kind goed kan lezen het ook beter presteert op andere gebieden!

Lidmaatschap bibliotheek
Ieder kind wordt automatisch lid van deze Bibliotheek op school. Daarnaast willen wij de kinderen ook lid maken van de Bibliotheek in uw gemeente, zodat zij ook hier materialen kunnen lenen. Dit voor zover zij nog geen abonnement hebben.

N_favorieteboek

Het bibliotheekabonnement is tot 19 jaar gratis.

Om voor uw kind een bibliotheekpas te kunnen maken dient de bibliotheek in ieder geval te beschikken over de naam, adres, woonplaats en geboortedatum en bij voorkeur ook het e-mailadres en telefoonnummer. De school mag deze gegevens niet zomaar aan ons doorgeven. Daarom vragen wij hiervoor uw toestemming.

De bibliotheek is daarbij gehouden aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en zal de gegevens niet aan derden doorgeven.

Wilt u niet dat de school de NAW-gegevens van uw kind doorgeeft dan kunt u dit kenbaar maken aan:
Tineke Oliemans Jeugdspecialist / Leesconsulent bibliotheken Noordenveld T.Oliemans@biblionetdrenthe.nl

SchoolWise

Dit is een portal voor leerlingen en leerkrachten. Deze portal staat in verbinding met het bibliotheeksysteem.

Wat biedt schoolWise?
Er kan geïntegreerd gezocht worden in de collectie van school, de bibliotheek Roden en digitale bronnen. In de catalogus kan gezocht worden op leeftijds- en belevingsniveau.

Leerlingen kunnen een persoonlijke leeslogboekje invullen, een verlanglijstje bijhouden en profielinformatie over zichzelf invullen.

De portal is voor de kinderen ook thuis te raadplegen. Klik op het logo:

lezen_header-opschool

 

De bibliotheek op school is onder schooltijd open én na schooltijd tot 14.30uur op maandag en woensdag.