Groep 6. Deze excursie naar het gevangenismuseum in Veenhuizen gaat over het leven van de weeskinderen in de kolonie anno 1850.

De kinderen maken kennis met de Maatschappij van Weldadigheid en het dagelijks leven van de weeskinderen in de gestichten. Dit doen ze op een unieke historische locatie: een van de originele gestichten uit 1823.

Wanneer: zie agenda

In het gebouw ontdekken de leerlingen hoe het leven van de ‘weezen, vondelingen en verlatene kinderen’ eruit gezien heeft.