Sinds dit schooljaar zijn wij een AOS school geworden. In de praktijk houdt dit in, dat wij de studenten van de Pabo Hanzehogeschool een breed veld bieden om het vak te leren.

Naast het lesgeven bestaat het vak van leerkracht uit veel andere aspecten. De studenten maken hiermee actief kennis in onze school. Denk hierbij aan het bijwonen van vergaderingen, oudergesprekken en participeren in werkgroepen. Om de studenten de juiste begeleiding te bieden, hebben we een schoolopleider aangesteld: Arenda Geersing. Zij is het aanspreekpunt voor de studenten, collega’s en de pabo. Op deze manier ontstaat er een mooie driehoeksverhouding tussen alle betrokkenen en worden de studenten op een brede en intensieve manier begeleid.

Naast de taken van schoolopleider, is zij ook onze onderzoeksco√∂rdinator. De 3e en 4e jaars studenten, doen ook nog een onderzoek. Ook hierin worden zij begeleid. De 3e jaars studenten voeren het onderzoek uit in hun studieteam, bestaande uit drie aan elkaar gekoppelde scholen. Dit is een algemener onderzoek. De 4e jaars studenten voeren een onderzoek gericht op onze school. Voor de keuze voor dit onderzoek, kijken we naar het schoolplan en gaan we in gesprek met de andere specialisten op onze school. 

De Eskampen vindt het belangrijk dat een onderzoekende houding in alle lagen van de school aanwezig is. De AOS versterkt ons thematisch werken (IPC), het doet beroep op onze leerspieren (BLP) en sluit heel mooi aan bij de pijlers van ons daltononderwijs.