In de groepen worden de laatste toetsen van het jaar nu ongeveer afgenomen.

Het kan zijn dat u in de aankomende weken door de leerkracht van uw kind wordt uitgenodigd voor een gesprek om het jaar af te ronden.

De gesprekken zijn facultatief, er vindt niet altijd een gesprek plaats.

Mocht u zelf toch graag even kletsen over het welbevinden van uw kind, dan kunt u zelf natuurlijk ook een gesprek aanvragen.