Groep 8 gaat op excursie naar het herinneringscentrum Kamp Westerbork. Kamp Westerbork is het verhaal van de 107.000 uit Nederland weggevoerde Joden en Sinti en Roma en van 5000 overlevenden.

In dit educatief programma wordt deze geschiedenis dichterbij gebracht door het vertellen van het verhaal van Joodse en Sinti-families uit de eigen woonplaats van de leerling, die slachtoffer werden van de vervolging. Deze familieverhalen vormen de rode draad van het bezoek en maken duidelijk wat de invloed was van oorlog en vervolging op talloze families uit Drenthe.

Na het bezoek aan het herinneringscentrum gaan de kinderen onder begeleiding van de leerkracht naar het kampterrein, waar een rondleiding plaatsvindt langs de monumenten en de sporen van het kamp.

Datum: zie agenda. Deze activiteit wordt bekostigd uit de ouderbijdragen.