Woensdag 30 juni hebben de kinderen uit de groepen 1/2 ‘Kleuterfeest’ met als thema ‘Sprookjes’. Dit feest start en eindigt op school en verder zijn we in ‘Het Bosplan’. Vanwege de huidige omstandigheden, vieren we het kleuterfeest in een aangepaste vorm.

In de groepen wordt al druk gewerkt in het thema. Voor jullie is het volgende alvast belangrijk om te weten:

  • U brengt deze dag uw kind gewoon naar de deur van het lokaal om 8.25 uur. Het is fijn en leuk voor uw kind als u echt op tijd bent, omdat er een verrassing op ze staat te wachten.
  • De kinderen hoeven geen eten en drinken mee.
  • Wanneer kinderen zich willen verkleden (passend bij het thema), is dit extra leuk. Het is belangrijk dat iedereen zich er goed in kan bewegen, omdat we ook spelletjes gaan doen in het bos.
  • Controleer uw kind naderhand goed op teken!

We hopen op een fantastische dag!