Geachte ouders/verzorgers en kinderen van basisschool De Eskampen. Wij zijn blij om hier in de Nieuwsbrief van jullie school aan te kondigen dat de Ros Theater– en Musicalschool ook het nieuwe seizoen start met het geven van naschoolse acteer- en musicallessen in het speellokaal van De Eskampen. Dat doen we dan al voor het derde jaar.

De lessen zullen gegeven worden door Layla Radjab op de dinsdagmiddagen van 14.15 uur – 15.45 uur. De lessen starten dinsdag 27 augustus en duren tot half juni. Een jaarcursus bestaat uit 35 lessen. Elke week is er les behalve tijdens de schoolvakanties. De lessen zijn voor kinderen 7 – 12 jaar van De Eskampen en voor kinderen ‘t Spectrum. De lessen kosten €23,75 per maand. Zie voor de voorwaarden onze site. Elk seizoen maken we een eindvoorstelling waaraan alle kinderen meedoen.

De Ros Theater- en Musicalschool doet ook mee met het Jeugdcultuurfonds van Drenthe. Ouders voor wie de cursusgelden bezwaarlijk zijn, kunnen een aanvraag voor een financiële bijdrage indienen, zodat hun kind ook mee kan doen. Wij zijn netwerkpartner van het ICO en wij zijn lid van Platform Theater, de landelijke stichting van jeugdtheaterscholen. Wij bieden als vanouds kwaliteit en werken met bevoegde docenten. We willen jullie kinderen graag uitnodigen om ook aan deze lessen mee te doen.

De Ros Theater- en Musicalschool is voortgekomen uit de Jeugdtheaterschool van het ICO, die vanwege bezuinigen werd opgeheven, net als alle andere cursussen op het gebied van dans, beeldend en muziek. Wij zijn nu al voor het 8e jaar zelfstandig. We geven cursussen aan kleuters, kinderen van 7 – 12 jaar, jongeren, volwassenen en diverse andere cursussen op het gebied van theater / musical in Drenthe. Elk jaar worden de cursussen afgesloten met grote voorstellingen. Bijvoorbeeld, ‘Sophie en de Wereld’ in de Schalm, ‘Assepoester’ in de Nieuwe Kolk en ‘Een Midzomernachtsdroom’ in De Schalm van het ICO. Alle leerlingen deden hieraan mee. Tevens maken en spelen wij voorstellingen voor basisscholen, vaak in samenwerking met het ICO. Zo zijn wij op veel scholen geweest met de projecten Doornroosje, Kreten uit het Verleden, I social en Fluisteringen.

Onze vaste locatie is Podium Zuidhaege, Zuidhaege 2 in Assen (het oude ICO) midden in het culturele hart van Assen. Tevens zijn wij de enige mobiele theater– en musicalschool in Drenthe. Wij komen naar de kinderen toe op de plekken waar ze het meeste zijn: hun school. Dat doen wij niet zomaar. Wij zijn van mening dat het belangrijk is dat kinderen ontdekken waar hun kracht en hun talent liggen. Dat ze ontdekken waarin ze plezier hebben, om te doen en mee bezig te zijn. Op dit moment is het curriculum van scholen vooral gericht op de cognitieve vakken. Sport en kunst en cultuur krijgen vanwege diverse redenen minder aandacht op school. Onderzoeken hebben echter aangetoond dat het goed is voor de ontwikkeling van kinderen (vaardigheden en sociale interactie) om aan sport en cultuur te doen.

Vandaar dat het idee is ontstaan om de acteer- en musicallessen naar de leerlingen toe te brengen. Op hun eigen plek, hun school. Zo is het makkelijker om aan cultuur te doen. Ouders hoeven minder te organiseren in het halen en brengen. De gemeentes stimuleren bewegen; acteren, dansen en zingen is hier ook een onderdeel van. De school laat, door het beschikbaar stellen van het speellokaal zien dat ze kunst en cultuur ook belangrijk vinden. Ze laat zien aan ouders en verzorgers dat ze het belangrijk vinden dat kinderen hun talenten ontdekken.

Ons aanbod met rooster, tarieven, docenten, lesplaatsen en andere informatie is te vinden op onze site www.rostheater.nl. Voor informatie en aanmelding kunt u terecht bij Anita Ros, rostheater@gmail.com, 06 405 36 119. De eerste les is een gratis proefles. U kunt uw kind nu al opgeven.