Wat doet de MR?

In de MR hebben we ons dit jaar verdiept in veel beleidsmatige zaken, zoals de schoolbegroting, het jaarverslag en jaarplan en onlangs nog de formatie en groepsindeling. Daarnaast hebben we meegepraat over de invalproblematiek en de stakingen in het onderwijs. Ook heel veel praktische zaken zijn besproken. Voorbeelden daarvan zijn het uitwonen bij ’t Spectrum en de schoolfotograaf. Natuurlijk hebben we het regelmatig gehad over de besteding van de ouderbijdrage.

Wat wordt er met uw ouderbijdrage gedaan?

De MR heeft naast de reguliere bijdrage aan o.a. de bibliotheek, ons culturele programma, de themaweek, gratis koffie voor ouders, leerlingenraad, ongevallen verzekering van school naar huis en speciale dagen (kerst en sinterklaasfeest) een extra budget voor de school beschikbaar gesteld. Er zijn tien Ipads aangeschaft voor de kleuters, er is een bijdrage geleverd aan een nieuw speeltoestel en er zijn veiligheidshesjes met het Eskampen logo erop aangeschaft.

Hoe kunt u als ouder meepraten en meedenken?

Als MR komen we regelmatig bijeen en bespreken een vaste agenda. Een deel van onze taak is natuurlijk gelegen in het voeren van een goede dialoog met de school over hoe het gaat op school en over de plannen voor de toekomst. Wat we echter ook graag doen is zaken die ons als ouders opvallen of die we wenselijk achten bespreken met de school. De MR–leden, als betrokken ouders, brengen natuurlijk hun eigen inzichten mee maar we willen vooral een spreekbuis zijn voor álle ouders. Dit blijkt toch best lastig! Hoe halen wij voortdurend op wat er onder ouders leeft? Weten ouders ons wel te vinden? Is het voldoende om af en toe op het schoolplein te zijn als je je kinderen brengt?

Kortom, waar we als MR nog graag in zouden willen verbeteren is dat we écht een spreekbuis zijn voor alle ouders. U kan ons daar flink bij helpen door ons te voorzien van al uw vragen, wensen en suggesties.

U kunt ons persoonlijk benaderen maar ook via de mail! Sybolt de Vries (voorzitter) wisodevries@gmail.com of Inge Tienkamp (secretaris) inge.tienkamp@eskampen.nl