Houdt uw kind van toneelspelen, verhalen, dansen en zingen? Lijkt uw kind het leuk om met alle kinderen samen te werken aan een voorstelling die gespeeld wordt in een echt theater?

Maar is het lastig om uw kind te halen of te brengen naar een cursus? Dan kunt u uw kind opgeven voor de theatercursus van de Ros Theater en Musical school Drenthe.

Op dinsdag 3 september is de Ros Theater en Musical School Drenthe weer gestart met een theatercursus voor kinderen van 7 tot 12 jaar van De Eskampen in het speellokaal van De Eskampen. De theatercursus is van 14.15 uur tot 15.45 uur. De cursus wordt weer gegeven door theaterdocente Layla Radjab. Op dit moment hebben we nog plek voor kinderen.

Waarom komen wij naar de scholen toe? Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen een kans krijgen om te ontdekken waar hun kracht en hun talent liggen. Op scholen is de meeste aandacht voor cognitieve vakken. Met ons naschoolse aanbod willen wij ook de creatieve kant aandacht geven. In de lessen kunnen de leerlingen ontdekken of ze plezier hebben om met theater bezig te zijn. Wij hebben aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van kinderen en we leren ze theatervaardigheden.
Waar kan dat het beste? Op hun eigen plek, hun school, in hun eigen vertrouwde omgeving. En de scholen vinden het fijn dat wij komen. Door het beschikbaar stellen van het speellokaal laten ze zien dat ze kunst en cultuur belangrijk vinden. Bovendien hoeven de ouders de kinderen niet meer speciaal te halen en te brengen.

De lessen zijn dus op dinsdagmiddagen van 14.15 uur tot 15.45 uur en worden gegeven door Layla Radjab. De lessen gaan door tot half juni. We geven elke week les, behalve in de schoolvakanties. Soms kan een les niet doorgaan omdat er een margedag is. Die les halen we dan later in. Aan de lessen mogen ook kinderen uit andere scholen in de omgeving meedoen. Elk seizoen maken we een eindvoorstelling waarin alle kinderen optreden. De lessen kosten €23,75 per maand. Zie voor de voorwaarden onze site www.rostheater.nl.

Is het cursusgeld een probleem? De Ros Theater- en Musicalschool doet ook mee met het Jeugdcultuurfonds van Drenthe. Ouders voor wie de cursusgelden moeilijk op te brengen zijn, kunnen een aanvraag voor een financiële bijdrage bij dit fonds indienen, zodat hun kind ook mee kan doen. Het hele cursusbedrag wordt dan vergoed.

Als uw kind interesse heeft kan hij/zij altijd eerst een gratis proefles volgen. Wil uw kind een gratis proefles volgen? Dan kunt u uw kind opgeven bij Anita Ros, rostheater@gmail.com, 06-40536119

Wilt u meer weten? Bijvoorbeeld onze lessen voor volwassenen? Welke voorstellingen we gemaakt hebben? Ons rooster? Bekijk dan onze site www.rostheater.nl