In de groepen 1 en 2 is het een vrolijk gezicht! Overal kom je rupsen, cocons en kleurrijke vlinders tegen.

Natuurlijk gemaakt door de kinderen zelf! Er wordt van alles geleerd over de ontwikkeling van ei tot vlinder. Het accent ligt ook op één van de kerndoelen in het kleuteronderwijs: Meten en Meetkunde. Door de vleugels van vlinders te bekijken en zelf te experimenteren met vormen en vouwen ontdekken de kinderen, op hun eigen niveau, wat symmetrie en spiegelen is.

Volgende week zullen we hier ook nog veel mee bezig zijn.