Groep 4.

Groep 4 krijgt AMV (Algemene Muzikale Vorming). Tijdens deze lessen wordt gezongen, naar muziek geluisterd, bewogen en gedanst. AMV biedt een zinvolle en plezierige vrijetijdsbesteding. Daarnaast worden er vaardigheden aangeleerd die van belang zijn voor de ontwikkeling van kinderen: ademhaling, ritme, geheugen etc. Ook worden de kinderen in aanraking gebracht met verschillende instrumenten.

De combigroep 4-5 heeft vorig jaar AMV gehad.