Afgelopen woensdag is de Eskampen bezocht door het interne auditteam van OPON en een extra externe auditor.

We hebben een mooie en waardevolle dag gehad en we zijn blij te kunnen vertellen dat we op alle onderdelen een voldoende en zelfs op twee onderdelen een goed hebben gescoord. Er wordt bijna nooit een goed gegeven, alleen als er echt excellente dingen worden waargenomen waarbij je als school als voorbeeld kan dienen voor andere scholen.

Op de punten veiligheid (schoolklimaat, welbevinden, leerkrachten zijn een voorbeeld voor leerlingen) en resultaten (uitzonderlijk hoge resultaten en sterke analyses) hebben wij een goed ontvangen. We zijn daar natuurlijk enorm trots op!

Als positieve aanbeveling kregen we te horen dat we de professionele cultuur en de rol van de schoolleider moeten continueren. Als ontwikkelpunten zijn de korte zorgcyclus (het beschrijven hiervan) en het beschrijven van een leerlijn burgerschap meegegeven. Ook kregen we de aanbeveling om in het nieuwe schoolplan ons te beperken in doelen en hierin goede prioriteiten te stellen.

Voor ons een prachtige uitkomst en een bevestiging van ons eigen beeld van de school. Tijdens mijn 100-dagen presentatie zijn de ontwikkelpunten die nu genoemd zijn ook aan bod geweest en hierin hebben we de eerste stappen al gezet. Leuk is het om te zien dat de tevredenheidspeiling die door 110 ouders is ingevuld eenzelfde beeld geeft. Jullie hebben ons gemiddeld een 7,9 gegeven! Ook bleek uit de enquête dat we van ouders op alle onderdelen een voldoende beoordeling kregen. In bijgaande afbeelding is dit ook terug te zien.

Natuurlijk zijn ook uit de gegeven antwoorden van ouders punten naar voren gekomen waar we aandacht voor gaan hebben met elkaar. Jullie input wordt ook meegenomen in het maken van de nieuwe plannen.

Als team zijn we blij met beide uitkomsten en gaan we vol vertrouwen verder op de ingeslagen weg. Corien.