Boeken lenen op school!

Onze school en de Bibliotheek werken veel samen. Samen helpen we leerlingen beter te worden in taal. Ook laten we kinderen zien hoe leuk lezen kan zijn. Want als kinderen meer plezier hebben in lezen, doen ze het vaker. En als een kind veel leest, wordt het beter in taal én in andere vakken. Verder leren we kinderen hoe ze internet en sociale media veilig kunnen gebruiken.

De schoolbibliotheek
Op onze school is een schoolbibliotheek. Daar vindt uw kind veel leuke en spannende boeken. Leerlingen kunnen hier onder schooltijd boeken lenen en lezen. Onze schoolbibliotheek heeft ook een website. Daarop staan tips voor mooie boeken en leerlingen kunnen er zelf naar boeken zoeken. Ze kunnen er ook betrouwbare informatie vinden voor hun werkstukken.

N_favorieteboek

Alle leerlingen lid van de Bibliotheek

Als school vinden we het heel belangrijk dat al onze leerlingen lid worden van de Bibliotheek. Samen met de Bibliotheek kunnen we daarvoor zorgen. Uw kind lid maken kan natuurlijk alleen met uw toestemming. Daarom krijgt u bij het intakegesprek een toestemmingsformulier. U kunt het ingevulde formulier vervolgens inleveren op school bij de juf of meester.

SchoolWise

Dit is een portal voor leerlingen en leerkrachten. Deze portal staat in verbinding met het bibliotheeksysteem.

Wat biedt schoolWise?
Er kan geïntegreerd gezocht worden in de collectie van school, de bibliotheek Roden en digitale bronnen. In de catalogus kan gezocht worden op leeftijds- en belevingsniveau.

Leerlingen kunnen een persoonlijke leeslogboekje invullen, een verlanglijstje bijhouden en profielinformatie over zichzelf invullen.

De portal is voor de kinderen ook thuis te raadplegen. Klik op het logo:

lezen_header-opschool

De bibliotheek op school is onder schooltijd open én na schooltijd tot 14.30uur op maandag en woensdag.