N_biebmrt

Zoals u weet hebben wij De Bibliotheek Op School. Alle kinderen worden lid van de bieb en kinderen en hun ouders kunnen lekker boeken lenen uit onze collectie jeugdboeken.

In het Middelpunt is deze bieb te vinden. Hij is altijd open tijdens en direct na schooltijd.  U kunt zelf de boeken inscannen. Dat is heel gemakkelijk, er ligt een korte handleiding. Inleveren kan gewoon in de rode kratten, de werkgroep registreert ze weer en ruimt ze op.

Lees hier meer over de Bibliotheek Op School.

Wat biedt schoolWise?
Er kan via SchoolWise geïntegreerd gezocht worden in de collectie van school, de bibliotheek Roden en digitale bronnen. In de catalogus kan gezocht worden op leeftijds- en belevingsniveau.

Leerlingen kunnen een persoonlijke leeslogboekje invullen, een verlanglijstje bijhouden en profielinformatie over zichzelf invullen.

De portal is voor de kinderen ook thuis te raadplegen. Klik op het logo:

lezen_header-opschool