Sinds januari zijn we in groep 7/8 bewuster bezig om gebruik te maken van ‘leertaal’, of in goed Engels: ‘Talking Learnish’.  Bij veel  van de dingen die we in  dagelijks handelen doen, maken we gebruik van onze ‘leerspieren’.  Die zijn in eerdere nieuwsbrieven al deels aan bod geweest.  Net als het besef dat je op school bent om jezelf uit te dagen, te leren en te accepteren dat je iets ‘nog’ niet kunt. De effectiefste manier om zelf beter te leren en te beseffen hoe je dit doet is door te reflecteren.  

Bij reflecteren draait het om terugkijken naar je eigen handelen en niet naar hoe goed je bijvoorbeeld je toets hebt gemaakt. De leerkracht stelt  gerichte vragen die het leerproces kunnen verbeteren. Voorbeeldvragen zijn: Hoe heb je dat gedaan? Hoe zou je het anders kunnen doen? Hoe zou je het voor jezelf makkelijker kunnen maken? In welke situatie zou je wat je hebt geleerd ook kunnen inzetten?

De leerkracht vervult in dit geval een andere, coachende rol waarbij het eigenaar zijn van het leerproces meer naar de leerlingen gaat. Dit gaat natuurlijk niet vanzelf en is voor elke leerling een eigen proces waarbij alle aspecten weer naadloos aansluiten op de Daltonpijlers.

Een voorbeeld van dit proces was het project ‘de Mens’.  De kinderen moesten vanuit eigen interesse een onderwerp  kiezen en zo hun eigen groepjes vormen waarin ze d.m.v. plannen en samenwerken voor groep 3 een leermiddel moesten ontwerpen en uitproberen. De algehele verantwoordelijkheid lang in handen van de kinderen en kon indien nodig worden bijgestuurd door de leerkracht. Na aflopen werden de vooraf gestelde leerdoelen, het leerproces en eventuele bijzonderheden besproken m.b.v. Talking Learnish.