Op het gebied van ICT zijn we binnen ons bestuur momenteel bezig met het maken van een nieuw beleidsplan ICT. Van hieruit gaan we een specifiek plan voor de Eskampen opstellen.

We merken en horen dat er veel ouders binnen onze school zijn die expertise hebben op het gebied van ICT. We willen er graag achter komen op welke manier ouders inbreng kunnen hebben in het beleid en wat eventueel een rol zou kunnen zijn voor ouders bij het digitale onderwijs bij ons op school.

Daarom organiseren we op donderdagmiddag 14 november een brainstormsessie op school. De vier onderdelen waar we het graag over willen hebben zijn:

  • Computational Thinking (wie kent het niet.. het procesmatig (her)formuleren van problemen op een zodanige manier dat het mogelijk wordt om met computertechnologie het probleem op te lossen).
  • Informatievaardigheden
  • Mediawijsheid
  • ICT-basisvaardigheden

Jullie kunnen je voor 8 november aanmelden bij Ron Bouwes via ron.bouwes@eskampen.nl Graag o.v.v. naam, naam dochter/zoon + groep, expertise en voorkeursaanvangstijd.