De Eskampen is in schooljaar 2015-2016 gestart met het invoeren van ‘Building Learning Power’.  

Leercultuur

Het doel van Building Learning Power (BLP) is om het lerend vermogen bij leerlingen te ontwikkelen, zowel op school als daar buiten. Centraal staat het creëren van een leercultuur in de klaslokalen en in de school in het algemeen. Een cultuur waarin de leerlingen systematisch gewoonten en houdingen aanleren om problemen op te lossen. Uit onderzoek is gebleken dat leerlingen die meer vertrouwen hebben in hun eigen leervermogen sneller en beter leren. BLP vergroot het concentratievermogen en het leerplezier van leerlingen.

Leerspieren

BLP maakt de vergelijking met sport, waarin het langdurig en professioneel trainen van spieren noodzakelijk is voor het leveren van een prestatie. Voor de ‘leerspieren’ geldt hetzelfde. Naarmate deze spieren beter worden getraind, in een goede context, neemt het leervermogen van de leerlingen toe.

BLP onderscheidt vier categorieën ‘leerspieren’: veerkracht, vindingrijkheid, reflectief vermogen en interactie.

Deze school in Engeland liet de vier ‘leerspieren’ uitbeelden in de vorm van vier ‘learning superheroes’

Er is natuurlijk veel meer te vertellen over BLP dan we in dit korte stukje doen. We zijn in het team én natuurlijk in de groepen aan het ‘oefenen’ met wat we geleerd hebben. Misschien kunt u uw kind er eens naar vragen. Er zal ook een keer een ouderavond worden gehouden; en…u kunt eens kijken op www.buildinglearningpower.nl