De leerlingen van groep 8a hebben een onderzoek gedaan. Zij gingen in groepjes onderzoeken wat er met het lichaam gebeurt wanneer iemand in beweging komt.

Om hier achter te komen deden de leerlingen een aantal proefjes. Zo gingen zij hun hartslag en zweet meten en onderzochten zij wat er met hun ademhaling gebeurt als zij meer gingen bewegen.

Deze les past in BLP omdat elk van de vier gebieden wordt aangesproken.

Interactie: leerlingen moeten samenwerken om de onderzoekjes goed te kunnen uitvoeren; ze zijn onderling van elkaar afhankelijk om dit onderzoek goed uit te voeren.

Reflectief vermogen: Leerlingen plannen de stappen van hun onderzoek en moeten sommige veronderstellingen herzien.

Vindingrijkheid: Om het onderzoek te kunnen uitvoeren moeten de leerlingen vragen stellen. Deze vragen leveren uiteindelijk een antwoord op. De resultaten kunnen met logisch redeneren een antwoord opleveren.

Veerkracht: leerlingen moeten de resultaten doorgronden om uiteindelijk de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden. Hiervoor is het nodig dat leerlingen de aandacht houden bij het onderzoek dat zij op dat moment uitvoeren. Doorzetten tijdens de lichamelijke inspanningen!

Lees hier meer over Building Learning Power

IMG_4707
IMG_4705
IMG_4706
IMG_4702
IMG_4703
IMG_4704