Gisteren, 23 september, kreeg het team van de Eskampen de eerste training over Building Learning Power (BLP).

We leerden o.a. over ’the Learning Pit’. Iemand die leert moet door deze ‘leerkuil’. En….‘Als er geen kuil is, of je kunt er zo overheen springen, is er vermoedelijk ook geen sprake van echt leren’.


BLP_Learning-pit

We hebben geleerd over ‘growth mindset’ (‘ik kan dat NOG niet’) en ‘fixed mindset’: ‘ik kan dat niet’) en hoe we bij kinderen een ‘growth mindset’ kunnen stimuleren. We kunnen dat doen door te letten op ons taalgebruik en te focussen op de inspanning van het leren in plaats van op ‘vaste’ intelligentie (‘Goed gedaan, je hebt hier vast erg je best voor gedaan’, in plaats van: ‘Goed gedaan, wat ben jij slim’). In het filmpje hieronder wordt verslag gedaan van een interessant Amerikaans onderzoek over dit subtiele verschil.

Leercultuur

Het doel van Building Learning Power (BLP) is om het lerend vermogen bij leerlingen te ontwikkelen, zowel op school als daar buiten. Centraal staat het creëren van een leercultuur in de klaslokalen en in de school in het algemeen. Een cultuur waarin de leerlingen systematisch gewoonten en houdingen aanleren om problemen op te lossen. Uit onderzoek is gebleken dat leerlingen die meer vertrouwen hebben in hun eigen leervermogen sneller en beter leren. BLP vergroot het concentratievermogen en het leerplezier van leerlingen.

Leerspieren

BLP maakt de vergelijking met sport, waarin het langdurig en professioneel trainen van spieren noodzakelijk is voor het leveren van een prestatie. Voor de ‘leerspieren’ geldt hetzelfde. Naarmate deze spieren beter worden getraind, in een goede context, neemt het leervermogen van de leerlingen toe.

BLP onderscheidt vier ‘leerspieren’: veerkracht, vindingrijkheid, reflectief vermogen en interactie.

Er is natuurlijk veel meer te vertellen over BLP dan we in dit korte stukje doen. De komende tijd gaan we in het team én natuurlijk in de groepen ‘oefenen’ met wat we geleerd hebben. Misschien kunt u uw kind er eens naar vragen. Er zal ook een keer een ouderavond worden gehouden; en…u kunt eens kijken op www.buildinglearningpower.nl