17 mei 2022
 • Cultuur: Aan de slag met Verkuno gr 6a

18 mei 2022
 • Cultuur: Rondje om de Brink gr 3b en 4a

19 mei 2022
 • Cultuur: Groepsvoorstelling 7a

 • Cultuur: aan de slag met verkuno gr 5a

20 mei 2022
 • Vakantie: Margedag, kinderen vrij

24 mei 2022
 • Cultuur: Groep 6 Hunebedcentrum

26 mei 2022
 • Vakantie: Hemelvaart
  26 mei 2022 t/m 29 mei 2022

31 mei 2022
 • Inloopochtend ouders 8.30 - 9.00 uur
  31 mei 2022 t/m 2 juni 2022

6 juni 2022
 • Vakantie: Pinksteren

7 juni 2022
 • MR

  19:30-21:00

8 juni 2022
 • Schoolreis kleuters

 • Sport: Sportdag groepen 3 t/m 8

14 juni 2022
 • Cultuur: Blow it Away gr 5/6b 6a