De Eskampen wil een school zijn, waar iedereen met plezier heengaat en waar geen problemen zijn. Er kan een situatie zijn, waarbij dit niet het geval is. Er kan een klacht zijn.

Wij nemen klachten over zaken als de communicatie op school, pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en bijvoorbeeld geweld, uiterst serieus. Hiervoor is in de gemeente Noordenveld een klachtenregeling van kracht. Deze regeling is op iedere school aanwezig. De regeling is in de schoolgids te vinden.

We zijn gewend dat klachten meteen opgelost kunnen worden in een gesprek tussen ouders en leerkracht. Soms is het wenselijk dat samen met de directeur naar een oplossing wordt gezocht. Het heeft natuurlijk onze voorkeur dat klachten op school worden opgelost.

In het kader van de klachtenregeling is daarnaast op iedere school een contactpersoon aangesteld. Op onze school zijn dat Franc Bosten en Irene Vos.  De contactpersoon kan u vertellen, wanneer dit nodig is, waar u met de klacht naar toe kunt. Hij of zij zal de klacht of melding niet zelf onderzoeken, maar zal bijvoorbeeld kunnen zorgen voor een afspraak met een vertrouwenspersoon.

We hopen natuurlijk dat dit nooit nodig zal zijn, we blijven graag met elkaar in gesprek!