De leerlingenraad was dinsdag 21 maart aan het vergaderen, maar eigenlijk zouden we 20 maart al gaan vergaderen. Het was wel weer gezellig, dat is meestal wel zo. 

Er was een heel mooi idee van een pestbankje in de ideeënbus gedaan. De leerlingenraad vond dat geen goede naam want als je daar op gaat zitten kan je juist meer gepest worden dus daarom hadden ze een vriendenbankje bedacht, want het idee daarachter is als je even niet weet met wie je kan spelen ga je op dat bankje zitten en iemand ziet dat dan en diegene vraagt wil je anders met ons/mij mee spelen of als een kind daar al zit en dat er dan een ander kind aan komt die ook niet weet met wie hij/ zij moet spelen en dan kunnen ze samen spelen

In de brievenbus zat ook een briefje of het verbouwen kan stoppen. Gelukkig is het eigenlijk bijna klaar binnen, dat maakt geen geluid meer. En buiten zijn ze nog ongeveer 4 weken bezig. Mijn klas en ik kwamen op het idee om een dag te leven als kinderen in arme landen zoals geen digibord enzovoort. We maken nu een plan hoe zo’n dag er uit gaat zien en dan bespreken we dat volgende keer.

Gemaakt door Inéz