Onze missie

Op de Eskampen willen we jóu zien. We willen samen met jou het beste in je naar boven halen. Je hebt zelfvertrouwen gekregen, je bent sociaal vaardig geworden en je hebt je talenten en je uitdagingen leren kennen. Je bent eigenaar van je eigen leren geworden door te reflecteren. Je hebt geleerd om verantwoordelijkheid te nemen en creatief op onderzoek uit te gaan. Je hebt leren samenwerken met verschillende mensen. Je hebt een basis gelegd voor een leven lang leren.

Visie

Fijne sfeer

We creëren een prettige, veilige sfeer, waar iedereen zich welkom voelt.

 

De basis

De school heeft de plicht om kinderen klaar te maken voor een succesvolle stap naar het voortgezet onderwijs. De Eskampen wil uit kinderen halen wat erin zit. We voldoen vanzelfsprekend aan de eisen die de overheid en onderwijsinspectie aan scholen stelt. Maar we zijn een ambitieuze school: we zien graag dat kinderen boven zichzelf uitstijgen en we willen dus graag bovengemiddelde opbrengsten op de landelijk genormeerde toetsen. Daltononderwijs biedt een werkwijze die heel effectief is bij het bereiken hiervan, door een combinatie van effectieve instructie, zelfstandig taakwerk en samenwerking.

 

Zelfvertrouwen

We vinden het belangrijk dat kinderen zelfvertrouwen ontwikkelen. We vinden dat elk kind talenten heeft en elk kind slim is op zijn manier en niveau. Als een kind zichzelf mag zijn, ontdekt waar het goed in is, ontdekt hoe leren werkt, zichzelf verbetert en zelfkennis krijgt door te reflecteren, groeit het zelfvertrouwen. We doen een beroep op sociale vaardigheden, op de zelfstandigheid en de verantwoordelijkheid van kinderen. Als die groeien, groeit het zelfvertrouwen.

Zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en reflectie zijn pijlers van daltononderwijs en worden in het hoofdstuk over dalton verder besproken.

 

 

Sociaal vaardig

De school is bij uitstek geschikt om kinderen te leren succesvol te zijn in een sociale context. We leren kinderen samenwerken met leeftijdsgenoten, maar ook met oudere of jongere kinderen en volwassenen. Samenwerking is een belangrijke pijler van daltononderwijs en dit zit dan ook verweven in het hele onderwijs. Er wordt gewerkt met maatjes, met werkgroepjes, in eigen en andere klas. We geven ook echte lessen in sociale vaardigheden. Pesten komt gelukkig heel weinig voor op onze school, doordat we zoveel aandacht besteden aan samenwerken en jezelf zijn. Maar als het zich voordoet treden we meteen op. En we leren kinderen over pesten, wat het verschil is met plagen en wat ze moeten doen als ze zien dat er gepest wordt.

 

Creatief

Wij denken dat de samenleving in toenemende mate creatieve mensen nodig heeft. Daarom hebben we een ruim aanbod aan creatieve activiteiten en cultuur. Maar creativiteit is meer dan alleen het kunstzinnige deel. We willen kinderen buiten kaders leren denken, mogelijkheden leren zien. We willen graag dat ze initiatief nemen en ondernemend zijn.

 

Samen met de ouders.

Wij willen zo goed mogelijk samenwerken met de ouders. Als school en thuis het leerproces van hun kind op elkaar af weten te stemmen is er meer effect te verwachten. Daarom houden we ouders goed op de hoogte van de vorderingen van hun kind en zijn er allerlei mogelijkheden voor ouders om actief te zijn voor de school en bij het leren van hun kind.

Hier vindt u meer informatie over daltononderwijs.