De drie principes

De Nederlandse daltonidentiteit is altijd gestoeld geweest op drie principes

  1. Zelfstandigheid
  2. Vrijheid/verantwoordelijkheid
  3. Samenwerken.

Onderwijs en dus ook daltononderwijs is constant in ontwikkeling. De veranderingen op het gebied van ontwikkelingspsychologie en didactische en maatschappelijke inzichten hebben in 2012 geleid tot een kritische bezinning op de daltonuitgangspunten.

Hieruit zijn vijf nieuwe kernwaarden ontwikkeld.

Kijk ook op www.dalton.nl

Vijf kernwaarden

dalton_samenwerkingSamenwerking

“The school functions as a social community”

dalton_vrijheidverantwVrijheid en verantwoordelijkheid

“Freedom and responsibility together perform the miracle”

dalton_effectiviteitEffectiviteit

Dalton is een “Efficiency measure” 

dalton_zelfstZelfstandigheid

“Experience is the best and indeed the only real teacher”

dalton_reflectieReflectie

“I would be the first to hear welcome criticism”