De basisvaardigheden

Lezen, schrijven, rekenen, taal: ruim 50% van de tijd wordt op school daaraan besteed. Via methodegebonden toetsen en methode-onafhankelijke toetsen houden wij de vorderingen van de kinderen bij. We toetsen niet om het toetsen, maar om te bepalen wat de volgende stap voor de kinderen is. 

Ons ambitieniveau ligt hoog
We streven naar een bovengemiddeld schoolgemiddelde (t.o.v. het landelijk gemiddelde). Dat halen we ook.

Natuurlijk volgen wij en beoordelen wij ieder kind op zijn eigen niveau. Ieder kind krijgt een op zijn of haar mogelijkheden toegesneden taak.

We maken gebruik van goede moderne methodes voor de basisvaardigheden en maken intensief gebruik van de mogelijkheden van de computer en het digitale schoolbord.

 

school_leerstof_methodes

 

 

 

 

De wereld ontdekken!

wereldbol Onze kinderen leren via de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, kennis van de natuur, verkeer, bevorderen van gezond gedrag, zorg voor het milieu en techniek & wetenschap de wereld kennen!

Natuurlijk lopen veel onderwerpen van deze vakgebieden in elkaar over. We werken met moderne methodes en maken veelvuldig gebruik van het digitale schoolbord.

We gaan bij jonge kinderen natuurlijk uit van hun directe belevingswereld. In de loop van de school worden de onderwerpen ingewikkelder. Natuurlijk leren kinderen een stuk topografie, maken ze kennis met de belangrijke tijdvakken uit de geschiedenis, leren ze over de natuur, verkeer en gezond gedrag.

In alle groepen worden er lessen techniek en wetenschap gegeven, via de Techniektorens. Ook krijgen alle kinderen computerles (Windows, Word, Powerpoint, diploma veilig internet).

De lessen worden deels klassikaal gegeven, mooie verhalen vinden we waardevol, maar de kinderen moeten ook samen of zelfstandig op ontdekkingstocht.

Met enige regelmaat organiseren we een project in de school over een bepaald thema, of halen we gastdocenten binnen.

Ook gaan alle kinderen regelmatig op excursie, bijvoorbeeld in het kader van techniek en wetenschap.