De ouders kunnen meepraten over de school via de MR.

De medezeggenschapsraad van OBS de Eskampen bestaat uit 4 leerkrachten en 4 ouders.
We vergaderen 1x per 6 weken. Daarnaast organiseren we elk jaar in november de jaarvergadering waar we naar de ouders en de leerkrachten verantwoording afleggen over het afgelopen schooljaar zowel qua activiteiten als financieel. Ook is de MR medeverantwoordelijk voor de overblijfactiviteiten.

De Medezeggenschapsraad van OBS de Eskampen is een bijzondere raad. Niet zo zeer door zijn leden: dit zijn gewone mensen met een enthousiaste belangstelling voor het wel en wee van de school. Nee, wat het zo bijzonder maakt is de betrokkenheid van de vele ouders bij de school en alle activiteiten van alle seizoenen, maar ook bij de vele extra activiteiten elke week weer. De vele werkgroepen die zo ontstaan zijn en hun oorsprong hebben in de MR maken de school en het naar school gaan een feest!

Een levendige en dynamische school waar de betrokkenheid groot is.

Heel bewust is ooit in de jaren 90 gekozen voor deze werkwijze. Toen speelde ook al dat een aantal ouders erg betrokken was bij de school maar dat het vaak alleen op hun schouders terecht kwam. De MR heeft toen een aantal werkgroepen ingesteld rondom feestdagen als Sinterklaas, Kerst en andere festiviteiten. Regelmatig laten de werkgroepen van zich horen via de nieuwsbrief. De medezeggenschapsraad vormt tevens het bestuur van de Oudervereniging.

Medezeggenschapsraad (M.R.) en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (G.M.R.)
In de M.R. worden alle onderwerpen besproken die belangrijk zijn voor onze school en het onderwijs: b.v. het functioneren van de verschillende werkgroepen, de groepsindeling, de schoolgids, de beleidsplannen. De M.R. adviseert – gevraagd en ongevraagd – over onderwijsinhoudelijke zaken. In de G.M.R. worden zaken besproken die alle basisscholen in de gemeente aangaan.

De medezeggenschapsraad vormt het bestuur van de oudervereniging van de Eskampen.

Zij beheert de ouderbijdrage en legt tijdens de jaarvergadering in november verantwoording af over de inzet van deze financiën en over de activiteiten die er geweest zijn.

De medezeggenschapsraad:

  • Jan de Rijk, personeelslid
  • Arenda Geersing, personeelslid / secretaris
  • Auke van Heel, ouder / voorzitter
  • Marjanne Bouma, ouder
  • Arne Roelevink, ouder
  • Annelies Ebbens, ouder / penningmeester
  • Sanna Vos, personeelslid
  • Marian Drenckhahn, personeelslid
  • Wieger van der Zee, ouder
  • Gijs Geerlings, ouder

U kunt contact opnemen met de MR door één van leden persoonlijk aan te spreken of door een e-mail te sturen naar mr@eskampen.nl

Meer informatie over de medezeggenschapsraad

Stukken 2021-2022