5-gelijke-dagen-rooster

De school werkt met het z.g. 5-gelijke-dagen-rooster, ook wel een continurooster genoemd. Alle kinderen gaan elke dag even lang naar school en lunchen allemaal op school.

De schooltijden zijn van 8.30u – 14.00u.
De bel gaat om 8.25u zodat wij om 8.30u echt kunnen beginnen.
De kinderen hebben van 10.30 – 10.45 uur een korte pauze/speelkwartier.
U kunt een klein hapje en wat drinken meegeven.

Lunch
Tussen de middag is er een gezamenlijke lunch in de eigen klas. U weet zelf het beste wat uw kind(eren) eet/eten. Geeft u niet meer mee dan uw kind op kan alstublieft. De kinderen mogen geen snoep, chips e.d. meenemen naar school. We gaan ervan uit dat u altijd verantwoord eten en drinken meegeeft en zouden graag zien dat u voor de kleine pauze fruit meegaf. Drinken: het liefst gewoon water!

Wilt u alstublieft bekers, bakjes, tassen e.d. duidelijk voorzien van naam!
Mochten er bijzonderheden zijn m.b.t. allergieën, dieet of de lunch in het algemeen, neemt u dan contact op met de leerkracht van uw kind.

Wanneer naar binnen?

De kinderen van groep 1 en 2
Kunnen vanaf 8.20u door hun ouders/verzorgers naar binnen worden gebracht. Houdt u het afscheid een beetje kort, zodat we om 8.30u kunnen starten? De kinderen van groep 2 komen de klas zelfstandig binnen. Er wordt afscheid genomen op de gang.

De kinderen van groep 3 
Zij mogen de eerste paar weken van het schooljaar nog naar binnen worden gebracht. Als uw kind u iets wil laten zien dan bent u uiteraard welkom in de klas, maar houd het dan wel kort! Natuurlijk kunt u ook altijd na schooltijd naar binnen komen om dingen te bekijken!

Zodra het kind het aan kan, adviseren wij hem/haar zelfstandig te laten gaan.
Bij slecht weer mag iedereen direct naar binnen.

Wilt u er op toezien dat uw kind niet te vroeg naar school gaat? Vanaf 8.20 uur is er toezicht op het plein door een leerkracht.