Meer dan 500 kinderen
komen en gaan naar de twee scholen in Peize.

Dat kan alleen goed gaan als iedereen zich aan bepaalde afspraken houdt!

Uw kind opwachten met de fiets
Wilt u niet op het fietspad langs de twee scholen gaan staan? Anders belemmert u de doorstroming.

Fietsers
Fietsers kunnen op drie manieren bij de school komen:

Via de inrit naar het voetbalveld langs de voetbalkantine. Let op: lopen vanaf het plein van ‘t Spectrum!
Via het fiets/voetpad vanaf de Esweg (oprit naast de tennisbanen).
Via de ingang aan de Boerakkerweg.
Niet fietsen:

 1. Over het parkeerterrein van ’t Spectrum / de sporthal. Dit is een autogebied! Er deden zich al enkele keren bijna-ongelukken voor (in- en uitparkerende auto’s!)
 2. Over de pleinen. Het pad langs de beide scholen/tennisbanen is wel een fietspad.

Oversteken.
Op de Boerakkerweg is een oversteekplaats gemaakt. Deze is te herkennen aan de gekleurde hekjes en de andere klinkerbestrating. Graag daar oversteken en niet schuin over de weg.

Parkeren van de fiets.

 • Er zijn drie plaatsen op het plein waar de fiets geparkeerd kan worden.
 • De fiets niet parkeren bij de Boerakkerweg maar op het plein langs de bosjes.
 • We hebben niet genoeg ruimte voor de fietsen van alle kinderen. Daarom gaan we ervan uit dat de kinderen die dichtbij school wonen, lopen naar school.

Auto´s
Auto’s kunnen parkeren:

 1. Voor de school aan de Boerakkerweg.
 2. Aan de Woerd.
 3. Aan de Kipkampen.

Niet parkeren:

 1. Op het parkeerterrein bij de sporthal/’t Spectrum. Deze is voor de ouders van ‘t Spectrum. Zo houden we de verkeersstromen gescheiden!
 2. Bij de inrit naar de voetbalkantine. Dit is bedoeld als veilig fiets/wandelgebied.
 3. Aan de overkant van de Boerakkerweg waar geen parkeerplaatsen zijn. Dat houdt de weg overzichtelijk voor al het verkeer.
 4. Aan de Boerakkerweg voorbij de Kipkampen. Kinderen moeten dan over de weg naar school lopen. Sowieso niet aan de huizenkant parkeren.

Niet keren.
Wilt u niet keren in de Boerakkerweg. Dan komt u twee keer over het drukste punt voor school!! Doorrijden door de Boerakkerweg of via de Kipkampen dus. Bespreekt u de afspraken ook met anderen die uw kinderen wel eens halen en brengen?

De school is niet aansprakelijk voor vernielingen of ontvreemding van de op school geplaatste fietsen.