Ziek of iets anders aan de hand

Als uw kind ziek is, of om een andere reden niet naar school kan, laat u het dan weten?
Een telefoontje, tussen 8.00 uur en 8.30 uur, is hiervoor voldoende. Liever niet mailen.
Is een kind niet aanwezig en niet afgemeld, dan bellen wij om 9.00u om te achterhalen waar het kind is.

Voor iedere verlofaanvraag, behalve bij ziekte, geldt dat het schriftelijk moet worden aangevraagd. Dit mag via info@eskampen.nl

Verlof

Er geldt een vastgelegd maximum aantal dagen.

Belangrijk zijn echter de volgende regels:

U moet zich houden aan de vastgestelde schoolvakanties.
Extra vakantiedagen buiten de schoolvakantie kunnen alleen worden gegeven als het vanwege het beroep van één van de ouders onmogelijk is om tijdens een van de schoolvakanties op vakantie te gaan.

Dit moet blijken uit een schriftelijke verklaring van de werkgever. Verder moet dit ruim van tevoren worden aangevraagd bij de directeur van de school. Daar komt bij, dat dit eventuele verlof zeker niet mag worden verleend in de eerste twee weken na de zomervakantie.

Extra vrij voor een lang weekend, voor een leuke (goedkopere) vakantie buiten het seizoen, voor wintersport of voor een dagje uit, mag volgens de leerplicht dus niet!

Wettelijke leerplicht

Het is in Nederland zo normaal dat een kind naar school gaat, dat je soms bijna zou vergeten dat er een wettelijke leerplicht bestaat.

De leerplicht bestaat, omdat we het in ons land erg belangrijk vinden dat ieder kind dezelfde kansen in het leven krijgt. Daarom is het strafbaar als je je kind niet naar school laat gaan. Leerplicht betekent ook, dat een kind niet zomaar van school mag wegblijven.

In de wet staat precies wanneer dat wel mag en wanneer niet. Een kind hoeft natuurlijk niet naar school als het ziek is, al willen we in dat geval wel graag dat u dit zo spoedig mogelijk op school meldt.

De scholen zien verder ook graag dat u bezoek aan de tandarts, de specialist, de logopedist of anderen, zoveel mogelijk buiten schooltijd afspreekt.

In de wet staat verder aangegeven wanneer een kind vrij mag hebben: u kunt dit vinden op www.leerplicht.net

Leerplichtambtenaar

Wanneer een leerling niet op school verschijnt, terwijl er geen ziekmelding of andere verklaring bij de school is binnengekomen, en er ook geen verlof is verleend, probeert de school te achterhalen waarom de leerling afwezig is.

We bellen dan rond 9 uur naar de ouders/verzorgers. Er kan tenslotte ook iets ernstigs gebeurd zijn. Als de school er niet in slaagt de reden van de afwezigheid te achterhalen, of daar twijfels over heeft, dan dient ongeoorloofd verzuim te worden gemeld aan de leerplichtambtenaar van de gemeente. Deze zal dan de reden van het verzuim onderzoeken en bekijken welke stappen genomen moeten worden.

Heeft u wensen die verder gaan dan bovenstaande regeling, dan kunt u zich wenden tot de leerplichtambtenaar. Daar kunt u terecht als u vragen heeft over de leerplicht.