Leerlingenzorg

Kinderen krijgen bij ons zoveel mogelijk onderwijs op maat.
Hoe we het doen? 

Ieder op zijn niveau

Op de Eskampen passen we de taakjes aan op het niveau van de kinderen.
Maar hoe? 

Plusklas

In samenwerking met OBS ’t Spectrum hebben wij een plusklas.
Hoe werkt het? 

Jeugd gezondheidszorg

De GGD jeugdgezondheidzorg, samenwerkingspartner van het Centrum voor Jeugd en Gezin.
Meer weten? 

Centrum voor Jeugd en Gezin

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is een laagddrempelig inlooppunt.
Meer weten? 

School maatschappelijk werk

U houdt b.v. vragen over opvoeding of het opgroeien van uw kinderen.
Meer weten?