Na het consultatiebureau neemt de JGZ het over

De GGD jeugdgezondheidzorg, onderdeel van het Centrum voor Jeugd en Gezin, biedt scholen verschillende diensten aan voor de leerlingen, ouders en medewerkers van de school.

Deze diensten zijn de screenings, spreekuren, het zorgteam, logopedie en vaccinaties.

 

Alle leerlingen in groep 2 en 7 worden schriftelijk uitgenodigd voor een screening door de assistente Jeugd Gezondheidszorg.

Voordat deze screening plaatsvindt ontvangen de ouders een uitnodiging. Bij de uitnodiging ontvangen zij verdere informatie en een vragenlijst.

Blijkt uit de screening dat de leerling  extra zorg nodig heeft of hebben de ouders aangegeven vragen te hebben, dan worden zij uitgenodigd op een spreekuur bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige.

Ook een leerkracht of de intern begeleider kan, in overleg met de ouders, een kind aanmelden voor het spreekuur. De spreekuren zijn op school of in de buurt.

Waarvoor naar een spreekuur?
Wanneer er vragen zijn over bijvoorbeeld groei, ontwikkeling, gedrag, motoriek, horen en zien, dan kan dit met de jeugdarts worden besproken.

De jeugdverpleegkundige kan helpen bij vragen rondom opvoeding, leefstijl, psychosociale problemen, pesten, faalangst, zindelijkheid en gezond gewicht.

De jeugdarts en de jeugdverpleegkundige houden spreekuren op de school of in de buurt van de school.
Alle leerlingen en ook ouders kunnen een afspraak maken.

De school kan ook een leerling aanmelden voor het spreekuur, maar alleen als de ouders daarvoor toestemming hebben gegeven.

Op de scholen werken professionals samen, zoals de intern begeleider, jeugdarts en jeugdverpleegkundige en schoolmaatschappelijk werk.

Zij ondersteunen school, leerling en ouders bij gezond opgroeien.

De GGD biedt voor kinderen van 9 jaar een vaccinatie aan tegen difterie, tetanus en polio (DTP) en een vaccinatie tegen bof, mazelen en rode hond (BMR).
Daarnaast krijgen alle meisjes, als ze 12 /13 jaar oud zijn, een oproep voor een vaccinatieserie tegen baarmoederhalskanker.

De oproep voor de vaccinaties wordt naar het huisadres van de leerling gestuurd. In deze oproep staat aangegeven waar de vaccinatie gehaald kan worden, dit zal niet op school zijn.

Afspraak maken?
Een afspraak maken voor het spreekuur kan via onderstaand telefoonnummer of e-mailadres.

Vermeld in de e-mail altijd de naam, de geboortedatum en de school van de leerling.
(0592) 30 63 17 (ma-vr 8.00 – 13.00 uur)

jgz@ggddrenthe.nl

Logopedie

In de groepen 1 en 2 worden formulieren met betrekking tot taalontwikkeling ingevuld door ouder(s)/ verzorger(s) en/of leerkrachten.

De logopedist ontvangt deze formulieren en beoordeelt deze.

Indien de logopedist twijfels of zorgen heeft over de taalontwikkeling, zal zij als ouder(s)/ verzorger(s) toestemming hebben gegeven, contact opnemen met school om een afspraak te maken om een logopedische screening uit te voeren.

Deze screening bestaat uit een gesprekje met het kind en enkele korte opdrachten.
Ouder(s) / verzorger(s) ontvangen schriftelijk bericht over de bevindingen van de logopedist.

Daarna wordt in overleg besproken welke vervolgstappen er eventueel nodig zijn. Er kan afgesproken worden dat de spontane taalontwikkeling afgewacht wordt en er op een later tijdstip een controle-afspraak zal plaatsvinden.

Ouders krijgen in dit geval tips waarmee zij thuis de taalontwikkeling kunnen stimuleren. Een mogelijkheid is ook dat er wordt afgesproken dat nader onderzoek of professionele begeleiding nodig is.

Voor vragen kunt u contact opnemen met
Wendy Cloo, logopedist bij de GGD Drenthe.

Zij is bereikbaar op donderdag en dinsdag (m.u.v. de schoolvakanties) via: 06-52446591of wendy.cloo@ggddrenthe.nl.

Kijk op www.ggddrenthe.nl/logopedie voor meer informatie over logopedie