Soms groeien de problemen u boven het hoofd.

 U houdt b.v. vragen over opvoeding of het opgroeien van uw kinderen.

Schoolmaatschappelijk werk is ook een onderdeel van het CJG.

Soms groeien de problemen u boven het hoofd. U heeft b.v. vragen over opvoeding of het opgroeien van uw kinderen. Natuurlijk kunt u met vragen op dit terrein terecht op school, de medewerkers van de GGD (b.v. de schoolarts) of uw huisarts.

Om de vragen op bovenstaand terrein nog beter te kunnen beantwoorden is voor de basisscholen in Noordenveld het project Schoolmaatschappelijk Werk gestart. Dit is een project van de gemeente Noordenveld en is onderdeel van het jeugdpreventiebeleid. Vanuit het algemeen maatschappelijk werk zijn hiervoor schoolmaatschappelijk werkers voor vier uur per week ingezet, werkend vanuit vier zogenaamde stationsscholen, goed verdeeld over de gemeente Noordenveld.

De schoolmaatschappelijk werker heeft een brugfunctie tussen ouders, kinderen en school en zal regelmatig overleggen met de interne begeleider. Taken van de schoolmaatschappelijk werker zijn onder meer:

  • Hulp bieden aan ouders bij opvoedingsvragen om zodoende de leerprestaties of het gedrag van het kind op school te verbeteren.
  • Leerkrachten ondersteunen en/of begeleiden.
  • Met de school/leerkracht verhelderen wat de oorzaak is van het probleem van het kind op school.
  • Ouders en/of kinderen begeleiden naar gespecialiseerde hulpverlening.
  • Specifieke hulpverlening aanbieden, zoals video hometraining en de weerbaarheid training voor kinderen “Powerkidzzz.”

In verband met de vertrouwelijkheid van de gegevens wordt altijd met de ouders besproken welke informatie doorgegeven mag worden aan derden. De ouders moeten daar toestemming voor geven. Het CJG heeft in overleg met alle samenwerkingspartners en het onderwijs een Zorgroute opgesteld. Daarin staat precies beschreven wanneer welke stappen gezet worden en wie daarbij betrokken zijn. Deze Zorgroute voldoet aan de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

 
Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen, waarin de veiligheid van het kind gevaar loopt, kan zonder toestemming overlegd worden met professionele hulpverleners.

De schoolmaatschappelijk werker is te bereiken op telefoonnummer

050 3176500.

In Noordenveld kunt u naast het schoolmaatschappelijk werk ook een beroep doen op Algemeen Maatschappelijk Werk. U kunt telefonisch een afspraak maken maar u kunt ook zonder afspraak langskomen op het spreekuur.

Het Algemeen Maatschappelijk Werk is gevestigd in:Schoolstraat 50, 9301 KC Roden. (Inwonersplein)Telefoon: 050-3176505

Openingstijden Inwonersplein: Tijdens werkdagen van 08.30 – 12.00 uur en van 13.00 – 17.00 uur