N_verkeer

Voor iedere volwassene is deelnemen aan het verkeer een normale en alledaagse bezigheid. Zo normaal dat we wel eens vergeten dat het verkeer voor jonge kinderen enorm en overweldigend moet zijn. Voor hen is verkeer een spannende en uitdagende wereld, die het verdient om onderzocht te worden. Maar omdat verkeer ook gevaar met zich mee brengt, moeten die kleintjes op hun ontdekkingstocht wel goed begeleidt worden. En elke leeftijd vraagt om een eigen aanpak.

Een peuter (2-4 jaar) is leergierig en heeft een duidelijke grens nodig. Aan de ouders de taak om die grens, een gedeelte van de stoep of een speelveld, elke dag weer opnieuw duidelijk af te spreken. Op deze leeftijd leren de kinderen rekening te houden met anderen. Het besef groeit dat er ook anderen in het verkeer zijn waar op gelet moet worden. Dit is een goed moment ze eenvoudige verkeersregels te leren: op de stoep lopen en spelen, uitkijken bij het oversteken en altijd wachten voor rood licht.

Tussen de 4 en 6 jaar is de wereld voor jonge kinderen ineens veel groter geworden. Tijd voor u om uw kind te leren fietsen op een rustige en veilige plek. Op deze leeftijd kan een kind al veel dingen begrijpen.

Vanaf 6 jaar kunnen kinderen steeds beter de regels in het verkeer herkennen en ook toepassen. Maar uw begeleiding blijft van groot belang, vooral in nieuwe situaties.

Kinderen uit de bovenbouw van de basisschool gaan hun eigen gang in het verkeer. Aan u de taak om vast te houden aan de verkeersveilige afspraken die u met uw kind heeft gemaakt.

Tip! Als u onderweg bent met uw kind praat dan over wat u ziet en over wat er gebeurt in het verkeer.