Donderdag 23 februari hadden de kinderen van groep 7 en 8 een project over de dode hoek.

Er is eerst een film bekeken over wat er in het verkeer allemaal verkeerd en goed kan gaan. N.a.v. de film is er gesproken over de dode hoek. Daarna gingen de kinderen in groepjes richting de vrachtauto, die bij de sporthal stond geparkeerd.

De kinderen mochten in de vrachtauto zitten en zo ervaren hoe groot de dode hoek is.