De vakantie zit er weer op. De ervaring leert dat, zeker na de herfstvakantie, weer regelmatig hoofdluis gesignaleerd wordt.

Wilt u uw kind(eren) regelmatig controleren?