Bij ons op school werken de kinderen regelmatig op de gang en in de gemeenschappelijke ruimtes.

Dit past bij ons daltononderwijs en de kinderen genieten van de keuze die ze hierin hebben. Ook op ’t Spectrum hebben de groepen 5 en 6 een gemeenschappelijke ruimte bij de lokalen. En hier wordt goed gebruik van gemaakt!

Op de foto zomaar een moment met meerdere activiteiten. Juf Myrna die kinderen aan het ondersteunen is, kinderen die aan het werk zijn met hun taak en kinderen die een spelletje aan het doen zijn.

Mooi om te zien!