blp hersenpan jan

De kinderen van groep 8 zijn bezig met de voorbereiding van een gezamenlijke spreekbeurt. Onderdeel hiervan is het afspreken, afnemen en verwerken van een interview. Het reflectief vermogen speelt hierbij een grote rol. Plannen wanneer je het interview afneemt. Wanneer hebben alle groeps-leden en de geïnterviewde tijd? Wie maken de vragen voor het interview? Hoe maken we een verslag van het interview? Ook herziening vindt plaats binnen dit proces. Tijdens het maken van de vragen bijstellen om zoveel mogelijk te weten te komen. Tijdens het interview door het stellen van verhelderingsvragen of door-vragen over een onderwerp en bij het maken van het verslag (wat willen we wel met de klas delen en wat vinden we minder belangrijk). Essentie benoemen vinden we terug bij het selecteren van de vragen voor het interview (welke vragen leveren de meeste informatie op en welke minder) en bij de verwerking van de vragen (welke vragen gebruiken we bij de spreekbeurt en hoe vatten we ze goed samen).

Meer informatie over BLP is te vinden op de site.