Op vrijdag 28 oktober gaan alle kleuters het bos in, op zoek naar kabouters. Denkt iedereen aan geschikte kleding voor deze dag?

Bedankt voor alle aanmeldingen om te komen helpen. We hebben nog een paar ouders/verzorgers nodig voor groep 1/2A, 1/2C en 1/2D om een groepje te begeleiden. De intekenlijst hiervoor hangt op de deur van het klaslokaal. Hulpouders krijgen na de herfstvakantie meer informatie van de leerkrachten.

We wensen alle kinderen en begeleiders veel plezier in het Bosplan!