Woensdag 5 oktober begint de Kinderboekenweek. In school maken we bij de drie ingangen een kleine tentoonstelling passende bij het thema.

‘Reis Mee!’ is het thema van dit jaar! Wie wil ons helpen met het maken van de tentoonstellingen? We gaan aan de slag op dinsdag 1 oktober vanaf 14.30 uur.

Hulp graag z.s.m. doorgeven aan Irene Vos (irene.vos@eskampen.nl)