Blp groep 6

Ook in groep 6 zijn we, vaak zonder het te weten, bezig met BLP. We zijn de laatste tijd vooral bezig met “koppelingen maken”. Wat is koppelen? Gelukkig kon iedereen daar wel een antwoord op geven. Twee of meer dingen die bij elkaar horen en die je dan aan elkaar koppelt kwam er uit de groep.

Maar wat kun je allemaal koppelen? Nou, een heleboel dingen kwamen we wel achter. Zo deden we een leuke (geheugen) oefening. Op het bord stond een afbeelding met daarop heel veel voorwerpen. De kinderen hadden drie minuten om naar de afbeelding te kijken en na de drie minuten ging het bord uit en moesten ze zoveel mogelijk voorwerpen opschrijven die ze zich nog konden herinneren. Sommige kinderen hadden er vijf of zes maar er waren ook een paar kinderen die hadden er wel vijftien of zestien! Hoe hebben die kinderen er zoveel weten te onthouden? “Ik heb een handig trucje!”, zei één van de leerlingen. Ik ga namelijk kijken hoeveel verschillende onderwerpen er zijn. Ze bedoelde dat ze eerst ging kijken of ze voorwerpen aan elkaar kon koppelen. Klasse! Zo had ze het onderwerp eten en drinken, dieren, gereedschap en woonkamer. Daar zocht ze de voorwerpen bij die op het bord stonden. Zo hoefde ze alleen maar even aan dieren te denken en kon ze zo vijf of zes dieren opnoemen die op het bord stonden. Hetzelfde bij de andere onderwerpen. Dat is best heel handig vond de rest van de klas. We hebben daarna nog zo’n oefening gedaan en nu waren er een heleboel kinderen die veel meer onthouden hadden dan de eerste keer. Niet alleen bij zo’n oefening kun je koppelen kwamen we achter maar eigenlijk kun je bij alle vakken wel iets koppelen. Als iemand het getal 56 zegt, kun je meteen al het getal 7 en 8 eraan koppelen. Bij keersommen horen dus ook automatisch deelsommen.

De kinderen hadden al snel door dat koppelingen maken heel handig is! Meer informatie over BLP is te vinden op de site.