Deze week heeft de leerlingenraad weer een vergadering gehad.

We hebben een brief gekregen uit de Ideeënbus. Kinderen van groep 4a willen graag meedoen aan Zappsport. Wij gaan uitzoeken vanaf welke groep je kan meedoen en hoe je je kunt opgeven. 

We zijn ook uitgenodigd door de MR om samen te vergaderen over de school op 9 maart. We gaan dit op de maandag na de vakantie samen voorbereiden. 

Met vriendelijke groet Haily van de leerlingenraad