Afgelopen maandag hebben we de laatste leerlingenraadvergadering gehad.

We hebben het jaar geëvalueerd en nagedacht over hoe we volgend jaar nieuwe leden gaan werven. De leerlingen die dit jaar in de leerlingenraad zaten gaan een voorlichting geven in de groepen en daarna zullen verkiezingen volgen. Hoe we die verkiezingen gaan houden gaan we nog beslissen.

Dit jaar hebben we veel dingen gedaan. We hebben meegedacht over: plastic ophalen, andere activiteiten op school (zoals een vliegtuigjesrace), extra knijpers voor het schoonhouden van het schoolplein, het pleinfeest, een fairtrade dag (die willen we nog organiseren) en we mochten op bezoek bij de MR. Sommige ideeën uit de brievenbus konden we niet uitvoeren. We hebben dan met elkaar gepraat over waarom wel of waarom niet. Het is mooi dat we allemaal een andere mening hebben en daarover konden praten. 

We bedanken de leerlingenraad voor hun inzet dit schooljaar!