N_luizen

Blijft u uw kind thuis regelmatig controleren op hoofdluis? 

Op dit moment kan de luizenbrigade de kinderen op school niet controleren.

Vindt u iets, waarschuw dan de school!

https://youtu.be/HNkgAIxy1zo