Woensdag 15 maart zijn de kinderen vrij.

We gaan deze dag met het team naar Assen om met verschillende daltonscholen samen te komen. We zullen tijdens deze dag workshops bezoeken (en geven!) en met de collega’s van andere scholen gedachten uitwisselen over het daltononderwijs.

Het laatste deel van de dag zullen we met ons eigen team met Dalton aan de slag gaan!