Afgelopen dinsdag was de zakelijke ouderavond van de MR. 

Het jaarverslag is goedgekeurd. De penningmeester, Annelies Ebbens, heeft het financieel jaarverslag toegelicht. In samenwerking met de kascommissie is dit vastgesteld en goedgekeurd. 

Omdat we hebben gemerkt dat de inning van de ouderbijdrage afgelopen jaar iets minder was, willen we dit moment graag naar voren halen. Dit schooljaar gaan we dit in januari doen.

Vanuit school was er interesse hoe de oudergeleding de communicatie richting ouders en de ouderbetrokkenheid vindt gaan. Vanwege alle maatregelen is dit de afgelopen twee jaar anders gegaan dan anders.

We gaan de gesprekscyclus als school aanpassen. De oudergeleding heeft hierover meegedacht.