In de MR hebben we gesproken over de nieuwe maatregelen die tot dan toe bekend waren. De MR leden waren benieuwd naar de cijfers op de Eskampen en hoe school omgaat met eventueel thuisonderwijs.

Verder hebben we de jaarbegroting besproken. Hierin zijn geen grote verschillen t.o.v. vorig jaar.  We hebben extra gelden ontvangen uit het Nationaal Plan Onderwijs (NPO). Deze gelden zijn echter niet opgenomen in de schoolbegroting. Voor de NPO-gelden is een aparte begroting opgesteld, welke reeds eerder met de MR is besproken. Daarnaast hebben we een korte uitleg en toelichting gekregen op een aantal punten uit het ARBO plan. Dit is gericht op de leerkrachten. Bij het punt ‘ontwikkeling van de school’ werden IPC, BLP, Engels en de AOS kort toegelicht.

Zodra de notulen in de volgende vergadering goedgekeurd worden, kunt u ze weer inzien op de website.