Dinsdag 9 mei was er weer een MR vergadering.

Er is gesproken over de volgende punten:

  • Het oriënteren op de splitsing OV/MR. Onze school is een van de weinige scholen waar we werken met alleen een MR die ook de OV onder zijn hoede heeft. Op de meeste scholen is dit gesplitst. We zijn ons momenteel aan het oriënteren of deze splitsing voor de Eskampen ook voordelen heeft.
  • De tevredenheidspeiling is besproken. 110 ouders hebben deze peiling ingevuld en we scoren een 7.9. We hebben besproken dat sommige vragen wat onduidelijk waren en er wellicht ook wat ‘onderwijskennis’ bij gewenst was. Dit is teruggekoppeld naar de kwaliteitswerkgroep van ons bestuur.
  • De realisatie van het schoolplein. Door de enorme ouderhulp is het nieuwe schoolplein sneller gerealiseerd. Alles is goedgekeurd door de TUVNORD. Momenteel is er overleg of en wanneer de hekken weg mogen. 
  • De formatie en inzet van alle middelen. De MR heeft positief advies gegeven op het aantal groepen voor komend jaar en de verdeling hiervan. Ook hebben wij ingestemd met het formatieplan vanuit de inzet van de middelen vanuit de werkdrukgelden en NPO. Binnenkort volgt hierover meer informatie via Corien. 
  • Vakantieregeling schooljaar 2023-2024. We hebben het vakantierooster voor volgend schooljaar doorgenomen en het is toegelicht. Dit rooster wordt bovenschools vastgesteld en de scholen mogen zelf het aantal marge-uren inroosteren. De margedagen worden op een later moment gepland en voorgelegd aan de MR. Naast de al geplande data worden er nog vier margedagen ingepland. 
  • Sanna heeft een terugkoppeling gegeven over de besproken punten binnen de GMR. De visie van OPON, Cupella (waarin alle te maken uren per leerkracht worden vastgesteld) en de nieuwe Raad van toezicht.

Alle vergaderingen zijn openbaar. Als u een keer interesse heeft mag u gerust aansluiten!