Na iedere MR vergadering wordt u even op de hoogte gesteld van een aantal besproken zaken.

Het pleinvoorstel ligt nog steeds bij de gemeente. Zij hebben toegezegd nu zo snel mogelijk een reactie te geven. We hebben het SOP (het schoolondersteuningsprofiel) vastgesteld, net als de beleidsvoornemens voor het nieuwe schooljaar. We zijn gestart als AOS (Academische Opleidingsschool), waarbij studenten van de pabo op een intensievere manier begeleid worden. De NPO gelden zijn allemaal goed ingezet. Traktaties hoeven niet meer voorverpakt te zijn. Uit de ouderenquĂȘte kwamen er wat vragen over de invulling van de pauzes. Op welke manier wordt dat gedaan? Waarom is het onderwijstijd?

Er is een uitleg gegeven over de gehele gang van zaken en we hebben besloten om nogmaals te gaan informeren hoe andere scholen dit invullen.