Op 1 november is de volgende MR-vergadering.

Vanaf 20.15 uur wordt het jaarverslag van schooljaar 2021-2022 besproken. Ook licht de oudervereniging toe welke activiteiten zijn uitgevoerd met de vrijwillige ouderbijdrage (financieel jaarverslag 2021-2022) en wat haar plannen zijn voor dit schooljaar (concept begroting 2022-2023).

Alle belangstellende ouders mogen hierbij aanwezig zijn. De stukken staan op de website onder het kopje MR. 

Indien u interesse heeft om deze avond bij te wonen, kunt u zich aanmelden bij onze secretaris, Arenda Geersing (arenda.geersing@eskampen.nl).