Beste musical en theater sterren in de dop!

Graag vragen wij in deze nieuwsflits aandacht voor onze theater en musicallessen. Houdt je kind van musical of theater? Grijp dan je kans! Leshuis van het noorden geeft namelijk op de school locatie deze culturele lessen na schooltijd. De theaterlessen worden gegeven in Peize op de Eskampen. Theaterles 7 t/m 9 jarigen van 14.15 uur tot 15.45 uur en voor 10 jaar en ouder van 15.45 uur tot 17.15 uur.

Wij komen bij u op de scholen in de buurt omdat wij het belangrijk vinden dat alle kinderen een kans krijgen om te ontdekken of ze theater of musical leuk vinden om te doen. Zodat ze kunnen ontdekken of ze hiervoor talent hebben.

Een bijkomend voordeel is dat kinderen op school in hun vertrouwde omgeving met theater en musical bezig zijn. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich persoonlijk ontwikkelen en dat ze creatieve vaardigheden leren. Elk seizoen sluiten we af met een eindvoorstelling waaraan alle kinderen meedoen. Ook geven we voorstellingen aansluitend bij activiteiten bij u in de buurt.

Leshuis van het noorden doet ook mee met het Jeugdcultuurfonds van Drenthe. Ouders kunnen een aanvraag voor een financiële bijdrage bij dit fonds indienen, zodat hun kind ook mee kan doen. Het hele cursusbedrag wordt dan vergoed.

Wil uw kind een gratis proefles volgen? Neem dan contact op met Lisanne Eshuis, info@leshuisvanhetnoorden.nl, 06-36088314

Nieuwsgierig? Zie leshuisvanhetnoorden.nl