Maandag 3 april was er weer een MR vergadering.

We hebben het gehad over het verloop van de werkzaamheden aan het schoolplein. Door de vele ouderhulp zijn we al verder dan verwacht en we zijn erg tevreden met de resultaten tot dusver. De eerste cijfers voor de formatie zijn bekend. We gaan nu een tijd in van puzzelen, overleggen en keuzes maken.

Het onafhankelijke adviesbureau Okander gaat de situatie in Peize in beeld brengen i.v.m. de huisvesting van de kinderopvang. Ze doen dit in opdracht van OPON en Kidscasa. De samenwerking met Kidscasa krijgt ook steeds meer vorm. Zo gaan de peuters meedoen met het voorlezen bij de kleuters en komen ze buitenspelen op het nieuwe plein. Komend schooljaar gaan we de thema’s op elkaar aansluiten en openen we gezamenlijk het nieuwe plein.

Daarnaast hebben we de voortgang van de NPO gelden n.a.v. de schoolscan en de resultaten van Cito besproken. We zijn erg trots dat onze kinderen de ambitiescores op de Cito midden halen. De NPO gelden zijn dit schooljaar vooral ingezet op kleinere groepen, sociaal- emotionele vorming, ICT en onderwijsassistenten. Voor volgend schooljaar gaan we in de aankomende periode weer kijken op welke manier we de gelden in willen zetten.

De volgende vergadering is op dinsdag 9 mei.